PUBLS

You are not logged in.
The electronic version is available for free only for registered users.
If you are already registered, you may log in here

PUBLS

Back to the main page   Back to the subject serie


M-12 (216) R. Teisseyre, Naprężenia we Wnętrzu Ziemi. Stresses in the Earth s Interior

Show articles/contents 

Streszczenie, 3

Wstęp, 4

1. Wprowadzenie, 4

2. Mechanizmy monitorujące ewolucję dynamiczną Ziemi, 8

3. Pole naprężeń związane z konwekcją w kuli i skalarna reprezentacja pól na sferze, 14

4. Naprężenia w litosferze, 18

5. Naprężenia litosferyczne i anomalie geoidy, 32

6. Uskoki, rozkłady naprężeń i ich osobliwości, 36

7. Topografia i konwekcja termiczna, 44

8. Anomalie geoidy i konwekcja w dolnym płaszczu, 48

9. Ewolucja a głęboka asymetria rozkładu mas, 52

10. Ewolucja lokalnych pól naprężeń: symulacja trzęsień i procesy pełzania, 65

10.1 Model strefy przygotowania trzęsienia, 65

10.2 Ewolucja naprężeń i bilans energii, 67

10.3 Sekwencja trzęsień i procesy pełzania - ruch odprężenia, 70

10.4 Kumulatywne własności serii wstrząsów dla różnych stanów naprężeń, 74

10.5 Ruch szczelin ścinania i rozrywu w problemie płaskim, 76

Literatura, 82

Stresses in the Earth s interior (summary), 94


Back to the main page   Back to the subject serie

 
Copyright © 2005-2009 Grzegorz Kwiatek